Средства за превенция против разпространението на Корона вирус (Covid 19). Безконтактното дезинфекциране е един от най-сигурните начини за дезинфекция. Вярваме, че по този начин ще спомогнем за запазване на живота както на Вашите клиенти и служители, така и на Вас самите.

Сензорен дозатор за гел дезинфектант

Безконтактен сензорен диспенсър за гел дезинфектант и/или течен сапун

Сензорен спрей дозатор за течен дезинфектант

Безконтактен сензорен спрей диспенсър за течен дезинфектант

Универсална стойка за сензорен диспенсър

Универсална стойка за монтаж на всички видове безконтактен диспенсър

Сензорен дозатор за гел дезинфектант със стойка

Метална стойка с безконтактен диспенсър за гел дезинфектант

Сензорен спрей дозатор за течен дезинфектант​ със стойка

Метална стойка с безконтактен спрей диспенсър за течен дезинфектант